Ciak Truck Blog Post

VAŽNO: Francuzi uvode novu obavezu označavanja kamiona

obvezna-oznaka

Obavezna signalizacija mrtvog ugla u kamionima nastala je kao odgovor na potrebu o podizanju svesti posebno ranjivih učesnika u saobraćaju, poput biciklista, pešaka, motociklista i korisnika skutera, objašnjava francusko Ministarstvo unutrašnjih poslova.

S toga se uvodi obaveza opremanja kamiona oznakama mrtvog ugla i određuje njihovo mesto – moraju biti vidljive s bočne strane, kao i sa stražnje strane vozila.

Naime, izraz “mrtvi ugao” označava prostor u vidokrugu vozača koji nije pregledan. Mrtvi uglovi kod kamiona su prednja, bočna i stražnja područja koja vozač ne može videti. Budući da vozači kamiona ne mogu videti puno sa svoje strane, to stvara opasnu situaciju kod vožnje na putu sa više voznih traka.

Mrtvi kut kod kamiona

Spomenuta uredba odnosi se na teška teretna vozila dozvoljene ukupne mase veće od 3,5 tone koja se kreću u gradovima. Uredba iz svog delokruga isključuje, s jedne strane, poljoprivredna i šumarska vozila, a s druge strane vozila zimskih službi i hitnih službi koje upravljaju autoputevima ili putevima sa dve trake.

Koliko je za sada poznato, prelazni period traja će do kraja marta 2021. godine te se do tada neće naplaćivati kazne vozačima koji nemaju odgovarajuće istaknute nalepnice.