KAMIONSKI AGM AKUMULATORI

KAMIONSKI AGM AKUMULATORI – akumulatori specijalno razvijani i prilagođeni upotrebi u modernim komerrcijalnim vozilima.

Budućnost akumulatora kamionskog programa započela je uvođenjem EFB tehnologije i u kamionsku upotrebu. Radi ispunjavanja EURO 6 normi uvedeni su Adblue rezervoari i proizvođači su bili prisiljeni premestiti akumulatore iza zadnje osovine gde su povećane vibracije i gde je put energije od akumulatora do alternatora dvostruko veći. Zbog toga je došlo do pucanja spojeva i uništavanja konvencionalnih kamionskih akumulatora radi velikih vibracija. Jedinstveni akumulator VARTA Promotive EFB razvijen je specijalno za snažna komercijaln vozila i najmoderniji je proizvod kada su u pitanju raslojavanje kiseline i otpornost na vibracije. To je jedini proizvod na tržištu koji ima cirkulatore, koje je osmislila i patentirala kompanija Johnson Controls. EFB tehnologija pruža pouzdane performanse za sve izrazito zahtevne primene i idealna je za instalaciju na zadnjem okviru vozila.

S najavom novih napredaka u električnoj opremi kamiona („hotelling“ funkcije, „parking cooleri“ ),i s obzirom na činjenicu da će smeštaj akumulatora iza zadnje osovine postati standard, pojavljuje se nova potreba za još većom energijom iz akumulatora, osobito u vreme kada je motor ugašen i kada sva energija za opskrbljivanje sve većeg broja potrošača dolazi iz akumulatora. Za leto 2019. godine najavljena je nova linija akumulatora VARTA Promotive AGM , koji će također biti prva ugradnja u novim vozilima.

Prednosti AGM tehnologije u kamionskom programu:

– odlična otpornost na vibracije
– „maintenance free“ – u potpunosti bez održavanja
– smanjena mogućnost raslojavanja elektrolita jer je isti upijen u separatorima od staklenog vlakna (AGM – „absorbent glass mat“ )
– 6x veći ciklični život u odnosu na konvencionalne akumulatore
– sprem